EMК - 14

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 20 май 2020
Последна редакция: 20 май 2020


Състояние Чисто нов

Показан
за първи път
Няма информация.

Години
на производство
След средата на осемдесетте. Няма точна информация.

Произведени
бройки
Няма информация.

Производител НУПД (Направление Учебно - Производствена Дейност) към ВМЕИ "Ленин", София

Захранване 5V, 1<А

Размер и тегло 255 х 170 х 50 мм; 0,4 кг

УЧЕБЕН МИКРОКОМПЮТЪР EMК-14 (или още Едноплатков Микро Компютър) е част от серията учебни компютри, появили се в първата половина на осемдесетте. Серията включва няколко компютъра. Дотук имам информация за ЕМК-11, ЕМК-11-А-, ЕМК-12, ЕМК-15 и тук представения образец ЕМК-14. Използвани са от студентите на Техническите университети, като работни пособия. Цитирам пасаж от паспорта на компютъра, който може да изтеглите по-долу или в секция "Библиотека":

EMК-14 е реализиран на базата на българската микропроцесорна фамилия СМ 650 и е предназначен за обучение, проектиране на микропроцесорни устройства и за емулация на едночипови микрокомпютри от микропроцесорните фамилии СМ 650 и МС 6805. Всички елементи на микрокомпютъра са открити, с което се добива пълна представа за устройството на неговите схеми и се създава възможност за измерване на типични сигнали в конфигурацията в процеса на обучението.
На куплунга са изведени магистралите на емулираните микрокомпютри. Това създава възможност за разширяване на конфигурацията, приложение на микрокомпютъра при управление на външни обекти и пълна апаратна и програмна емулация на едночипови микрокомпютри от фамилиите СМ 650 и МС 6805. Всички схеми на микрокомпютъра, заедно с шестнадесетичната клавиатура и цифровата индикация, са монтирани на една платка, с което се постига висока надеждност и удобство при работа.

Предназначението на учебния микрокомпютър EMК-14 е:

  • запознаване с особеностите и архитектурата на микропроцесорната фамилия СМ 650;
  • запознаване с принципите и схемните особености при построяването на микрокомпютъра, разпределение на адресното пространство, обслужване на периферия и др.;
  • запознаване със системната команда на СМ 650, съставяне, въвеждане, настройка и изпълнение на програми на машинен език;
  • съставяне на управляващи програми и използуване на микрокомпютъра за управление на външни обекти и процеси;
  • използуване на микрокомпютър за вграждане в управляващи микропроцесорни системи;
  • емулация на едночипови микрокомпютри от микропроцесорните фамилии СМ 650 и МС 6305.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Основните технически данни на микрокомпютър EMК-14 са:

  • обем на оперативната памет 4Кбайта, разположени от адрес $0000 до $OFFF;
  • възможност за включване на потребителски ЕРRОМ с обем 2К или 4Кбайта;
  • мониторна програма с обем 4Кбайта, записана в ЕРRОМ, тип 2732 и разположена на адрес $3000 - $3FFF;
  • системен куплунг с 40 извода, на който са изведени сигналите на емулираните микрокомпютри от фамилиите CM650 и МС6805. Това е необходимо при използуване на микрокомпютъра за апаратна или програмна настройка на микрокомпютърни системи, реализирани с микропроцесорните фамилии СМ 650 и МС 6805;

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.

Прикачени документи