ЕМК - 11

Не е експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 19 май 2020
Последна редакция: 31 май 2022 - описание на експоната и оригинална снимка


Състояние Търси се

Показан
за първи път
Няма информация.

Години
на производство
от 1983-1984? Няма точна информация.

Произведени
бройки
Няма информация.

Производител НУПД (Направление Учебно - Производствена Дейност) към ВМЕИ "Ленин", София

Захранване +5V/1,8 А

Размер и тегло 300 х 190 х 60 мм; 1,2 кг

УЧЕБЕН МИКРОКОМПЮТЪР EMК-11 (или още Едноплатков Микро Компютър) е част от серията учебни компютри, появили се в първата половина на осемдесетте. Серията включва няколко компютъра. Дотук имам информация за ЕМК-11-А-, ЕМК-12, ЕМК-14, ЕМК-15 и тук представения образец ЕМК-11. Използвани са от студентите на Техническите университети, като работни пособия.

Цитат от брошура, издадена през 1984 г.:

"Едноплатковият микрокомпютър ЕМК-11 е предназначен за цели на обучението, за проектиране на микропроцесорни устройства, както и за вграждане в устройствата за управление на технологични процеси. Компютърът е изграден въз основа па българската микропроцесорна фамилия СМ 600. Използваната българска елементна база и максимално опростената конфигурация на компютъра обуславят твърде ниската му цена (2 - 3 пъти по-ниска в сравнение с аналогични системи) и го правят особено подходящ за начално обучение по микропроцесорна техника. Интерфейсните модули за комплектовка разширяват оперативната памет и функционалните възможности на ЕМК-11.

На системния куплунг са изведени всички магистрали на микропроцесора, изводите на монтирания върху платката и свободен за потребителя паралелен интерфейсен адаптер тип СМ 602, захранващо напрежение +5V и управляващи сигнали за разделянето на адресното пространство, които облекчават конфигурирането на по-сложна схема.

Технически данни:
Обем на оперативната памет, Byte    512
Възможност за защита от погрешно изтриване на първите 256 Byte от оперативната памет
Възможност за включване на потребителски ЕПРОМ тип 2708 с обем 1 kByte
Наличие на мониторна програма с обем 1 kByte, записана в ЕПРОМ тип 2708
Възможност за работа с магнитофон или касетофон с помощта на цифров модем
Изходен сигнал за запис на магнитофон 200mV/40кΩ
Входен сигнал за въвеждане от магнитофон 1     8V/10кΩ
Захранване +5V/1,8 А
Габаритни размери, mm 300 х 190 х 60
Маса, kg 1,2"

Край на цитата

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.