ЕЛКА 42

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 2 август 2019
Последна редакция: 14 януари 2022 - допълнение в текста и снимките


Състояние Добро.

Дизайн Димитър Петров и Добролюб Пешин. Награда за дизайн "Златни ръце" 1971 г.

Показан
за първи път
Световно изложение ЕКСПО в Осака, Япония през 1970 г.

Години
на производство
Няма информация. Разработен е през 1969.

Произведени
бройки
Няма информация. Нашият експонат е с номер 1047, годината не се чете.

Производител Оргтехника Силистра

Захранване 220V/ 127V +10% - 15%, 50±1Нz, 15W

Размер и тегло 280 х 300 х 82 мм; 3,5 кг

Цвят Млечно бял (експонатът е пожълтял, предстои избелване)

Калкулаторите от серия 4х са разработени от колектив: инж. Любомир Антонов, инж. Магдалина Захариева, инж. Евгени Пандов, инж. Ганчо Чакъров, инж. Мариана Медарова, инж. Владимир Чилов, инж. Илия Пенчев, инж. Любомир Димитров, инж. Илко Минчев, инж. Любомир Балевски.

Базиран на успешния модел 22, като е решено да бъдат използвани схеми Унимос. Прототипът е готов в края на 1969 година и е решено да бъде показан на изложението в Осака през 1970 г. в Япония.

Там той става хит, защото другите подобни изделия са на транзистори. Нито една друга държава не показва калкулатор с интегрални схеми на това изложение, въпреки, че се твърди, че има няколко такива разработки по света!

Серията включва калкулатори с номерация 40, 41, 42, 43 и 45 (без дисплей, печатащ).

Интересен е начинът на превключване на захранващото напрежение - чрез промяна на местоположението на пластмасова тапа. Няколко думи от инструкцията за експлоатация (правописът запазен):

"Електронният калкулатор „ЕЛКА 42“ се явява ценен помощник в търговската, банковата, проекто-конструкторската и други дейности от обществения и стопански живот - навсякъде, където са необходими прецизност, бързина и надеждност в изчисленията. Наред с големите възможности за работа, калкулаторът притежава и редица други преимущества: съвременна линия, малки размери и тегло, просто обслужване, които правят работата с него лека и удобна.
„ЕЛКА 42“ е построен на интегрални схеми. Той извършва четирите основни аритметични действия, като прави и пълна обработка на знаците. Резултатите се получават с предварително зададена точност и могат да се използуват за следващи изчисления.
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА
Ако транспортирането става при ниски температури, след пристигането и разопаковането, калкулаторът трябва да се аклиматизира преди включването му за работа. Това става като се остави да престои 4 часа при стайна температура.
Препоръчва се работата с електронния калкулатор да се извършва в добре осветена стая, като бъде поставен на удобна за манипулиране височина.
Електронният калкулатор „ЕЛКА 42“ има волтажен разпределител и се захранва от мрежа с напрежение     220    V + 10% -15%     или 127 V + 10% -15% и честота 50Нz±1. Включването на калкулатора в захранващата мрежа става посредством мрежов шнур. Особено внимание трябва да се обърне на правилното включване на мрежовия шнур в мрежовото гнездо (фиг. 3), което представлява и волтажния разпределител. Тапата 1 (фиг 1) се поставя в едно от двете възможни крайни положения, така че да се открият работните щифтове, намиращи се над цифрата, означаваща стойността на използуваното мрежово напрежение - 220 V или 127 V. B Откритите щифтове се включва мрежовия шнур. При неправилно включване на мрежовия шнур в мрежовото гнездо калкулаторът ще бъде повреден не възвратимо. Ако включването на калкулатора в захранващата мрежа по описания начин представлява затруднение за този, който го включва, трябва да се осъществи от специалист на сервизната база. Преди работа с калкулатора се сваля предпазния капак 4 (фиг.2) чрез лекото му натискане по средата (пункт 1) и повдигане нагоре.
Повдига се сенника 3 (фиг. 1) до желаната от оператора височина, при което се откриват цифровите лампи.
По желание на оператора, за по-голямо удобство при манипулирането, калкулаторът може да получи наклон напред, като се извади подпора 3 (фиг. 2) от фиксатора. Подпората се поставя в положение перпендикулярно на дъното и се натиска до потъване в упор.
Включването на калкулатора за работа става чрез натискане на ключа 8 (фиг. 1). Едновременно с включването се извършва нулиране. Една минута след включването трябва да светнат нулите на всички цифрови лампи, което показва, че калкулаторът е готов за работа.
При необходимост от пренасяне се прибира сенника, прибира се подпора 3 (фиг. 2), шнурът се изважда от мрежовото гнездо и се прибира под предпазния капак. При натискане на бутон 2 (фиг. 2) се освобождава дръжката на машината.

РАБОТА С КАЛКУЛАТОРА
Регистри
Електронният калкулатор „ЕЛКА 42“ има 6 регистри. Три от тях се използуват като операционни и три като свободни памети. На екрана се индицира съдържанието на регистър А, който се нарича още входен или индикационен регистър. В него се извършва първоначалното въвеждане на входните данни от пулта. Резултатите, получени при умножение, деление и степенуване се получават автоматически в регистър А, така че става възможно да се наблюдават веднага и да се използуват за по-нататъшни действия.
Съдържанието на входния регистър А може да се сумира към съдържанието на всеки от регистрите Б, МI МII МIII т.е. калкулаторът има 4 независими сумиращи апарата. Съдържанието на всеки от тези регистри се прехвърля в регистър А при натискане на съответния клавиш „четене“ и се индицира."

Край на цитата

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.