Елка 41

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 14 януари 2022
Последна редакция: 14 януари 2022


Състояние Добро

Показан
за първи път
1970 г.?

Години
на производство
1972 г.- 1974 г.?

Произведени
бройки
Няма информация. Нашият експонат е с номер 22833, годината не се чете.

Производител Оргтехника Силистра

Захранване 220V/ 127V +10% - 15%, 50±1Нz, 15W

Размер и тегло 300 х 280 х 80 мм; 3 кг.

Цвят Млечно бял (експонатът е пожълтял, предстои избелване)

Калкулаторите от серия 4х са разработени от колектив: инж. Любомир Антонов, инж. Магдалина Захариева, инж. Евгени Пандов, инж. Ганчо Чакъров, инж. Мариана Медарова, инж. Владимир Чилов, инж. Илия Пенчев, инж. Любомир Димитров, инж. Илко Минчев, инж. Любомир Балевски.

Базиран на успешния модел 22, като е решено да бъдат използвани схеми Унимос. Прототипът е готов в края на 1969 година и е решено да бъде показан на изложението в Осака през 1970 г. в Япония.

Там той става хит, защото другите подобни изделия са на транзистори. Нито една друга държава не показва калкулатор с интегрални схеми на това изложение, въпреки, че се твърди, че има няколко такива разработки по света!

Серията включва калкулатори с номерация 40, 41, 42, 43 и 45 (без дисплей, печатащ).

Действия: събиране, изваждане, умножение, деление, последователно събиране, последователно изваждане, последователно умножение и деление, събиране и изваждане с константа, умножение и деление с константа, повдигане на степен, снесени изчисления,  сбор или разлика от умножението/деление/, сбор или разлика от последователни действия, изчисления с помощта на паметта, изчисления на реципрочни стойности.

Брой разряди: 14
Брой регистри: 3
Брой на памети:    1

Десетична точка: фиксирана от 0 до 9 място
закръгляване, закръгляване в повече, закръгляване в по-малко.

Индикации: цифрова индикация 14 разряда, индикация за знак минус, индикация за заета памет, индикация за препълване.

Интересен е начинът на превключване на захранващото напрежение - чрез промяна на местоположението на пластмасова тапа. Няколко думи от инструкцията за експлоатация (правописът запазен):

"Електронния калкулатор "Елка - 41" е предназначен за икономически, статически и технико-икономически изчисления.

"Елка-41" е безшумен, точен и сигурен, бързо извършва всички изчисления, с просто и удобно управление.

"Елка-41'' работи както с положителни така и с отрицателни числа. Резултатите се получават с предварителна зададена точност със закръгление на последния разряд.
Освен четирите основни аритметични действия /събиране, изваждане, умножение и деление/. “Елка-41" извършва последователно събиране, последователно изваждане, последователно умножение и деление, умножение и деление с константа, повдигане на степен и други изчисления.

Наред с високите технико-експлоатационни характеристики електронният калкулатор има и други предимства: съвременна линия, малки размери и тегло, лесно преносим.

Всичко това определя "Елка-41" като удобно средство за механизиране обработката на икономическа, технико-икономическа и статистическа информация в малки средни предприятия, търговски и банкови служби, селското стопанство, транспорта, строителството и други.

Целта на това описание е да запознае всички, които ще използуват електронния калкулатор "Елка-41" с устройството, възможностите им и с най-рационалните методи за работа с тях.

В първата част се дават кратки сведения за калкулатора и начина за въвеждане на числата.

Във втората част се разглежда извършването на всички операции.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Електронния калкулатор "Елка-41" има големи експлоатационни възможности и малки размери. Калкулаторът е изграден от 9 МОС интегрални схеми върху една платка.

Подготовка за работа
Електронния калкулатор "Елка-41" може да работи с две захранващи напрежения 220 и 127В. Превключването от едно напрежение на друго се извършва само в сервизни бази от специалисти.

След включването на калкулатора в електрическата мрежа се задействува автоматичното нулиране, следователно може да се започнат изчисленията без да се натискат клавишите С или СМ. Светването на нулите върху индикаторната панела указват, че калкулаторът е готов за работа.

Работа с калкулатора
Регистри
Електронния калкулатор „Елка-41" има 4 основни регистъра. Р1 се използува за въвеждане и индикация. Р2 и Р3 служат като оперативни регистри, освен това Р3 се използува за съхраняване на константата, при умножение или деление с константа. Р4 е паметта на калкулатора.

Клавиатура
Клавиатурата се състои от клавиши за въвеждане на данните (цифров блок), клавиши за управление, превключватели."
Край на цитата

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.