УПДМЛ ИЗОТ ЕС9004.02

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 22 август 2019
Последна редакция: 22 август 2019


Състояние Добро

Показан
за първи път
Няма информация

Години
на производство
Няма информация. Предполагаемо 1980-1989г.

Произведени
бройки
Няма информация.

Производител Няма информация.

Захранване 220 +22/-33V, 50 Hz

Размер и тегло 486 х 493 х 400 мм, 57 кг

Цвят Черен

УПДМЛ (Устройство за Подготовка на Данни на Магнитна Лента) е предназначено за непосредствен запис на данни (букви, цифри и специални знаци), въвеждани от клавиатура. Устройството дава възможност за търсене, преглед и евентуална корекция на данните. Може да бъде използвано във всички области, където има необходимост от обработка на данни за ЕИМ, използващи същия формат на записа, набора и кодиране на символите (ISO 1864-75). Предназначено е за непрекъсната денонощна работа при следните експлоатационни условия:
- температура на въздуха от +5оС до +40оС
- относителна влажност на въздуха (при температура 30оС) 40% до 80%
- атмосферно налягане от 84 кРа до 10 кРа
- запрашеност не повече от 1 mg/m3

Устройството има буферна памет, в която се съхранява целият блок данни, преди да се запише на магнитната лента. Това позволява грешки при въвеждането, забелязани от оператора да бъдат коригирани веднага, което се извършва посредством връщане на адреса на паметта и въвеждане на коректния знак.
Данните върху магнитната лента се записват на блокове с дължина 80 или 160 знака. В устройството е предвидена блокировка на клавиатурата по време на записа върху лентатаи цикъла на четене след запис, което позволява на оператора да поддържа постоянен ритъм при въвеждане на данни от клавиатурата. По време на цикъла на запис, съдържанието на буферната памет не се разрушава - данните се запазват за проверкау която се осъществява чрез непосредствено четене след записа. Прочетените данни от лентата се сравняват бит по бит с данните, записани в паметта.
В режим "Проверка" блоковете от данни, които трябва да се проверяват, се четат  и въвеждат в паметта един по един. От документа-източник, посредством клавиатурата отново се въвежда всеки знак от блока. Кодът на въведения знак автоматично се сравнява с кода в паметта. Ако двата кода са еднакви, операторът може да продължи проверката.
В режим "Търсене" се реализира автоматично търсене на даден блок данни чрез сравнение на всеки записан върху лентата блок с идентификатор, предварително въведен в паметта от клавиатурата. Търсенето се осъществява със скорост приблизително 1000 блока в минута. Всяко устройство ЕС9004 може да бъде снабдено с поблоков индикатор на текущия блок от данни.

Има няколко модификации на устройството, като основните разлики са следните:
- 9004.01 - позволява записаните на една лента данни да бъдат презаписвани на друга
- 9004.02 - позволява записаните на лента данни да бъдат отпечатвани на принтер ИЗОТ 0230 (вижте експоната тук)
- 9004.03 - позволява въвеждане на данни от перфокартно четящо устройство ИЗОТ 6001

Технически характеристики
- Плътност на данните - 32 бита/мм
- Метод за запис - NPZ-1
- Скорост на лентата - 39,6 см/сек
- Капацитет на буферната памет - 160 байта
- Дължина на блока - 80 и 160 байта
- Формат на записа - по ISO
- Основни режими на работа - въвеждане, проверка и търсене на данни
- Други режими - въвеждане на програма, програмна проверка, печат, вход от перфокартно четящо устройство
- Програми - две независими
- Индикация - поблокова
- Автоматични функции - дублиране, прескачане

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.