Телекард

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 14 септември 2020
Последна редакция: 14 септември 2020


Състояние Фабрично нов

Показан
за първи път
1976 - Разработка на Централната лаборатория по биофизика при БАН
Дизайн: Добролюб Пешин и Александър Василев
1977 -  Награда "Златни ръце" - за красиво промишлено изделие с високи
            технико-икономически показатели

Години
на производство
1977-1978?

Произведени
бройки
Няма информация. Нашият експонат е с № 4167 от януари 1978 г.

Производител Производител: Приборостроителен Завод "Беласица" -  Петрич

Размер и тегло Маса на предавателя - 1,100 kg; Размери на предавателя - 233 х 150 х 84 мм
Маса на приемника - 0,900 kg;Размери на приемника - 233 х 150 х 84 мм

Захранване Захранване на предавателя - 12V акумулаторна батерия
Захранване на приемника - 220 V; 50 Hz чрез стаб. токоизпр.; /12 V от акумулаторна батерия - аварийна/
*Батерията е от милиционерска радиостанция "Микрон", която пък е аналог на "Сторнофон 500 Сименс W3"

Цвят Зелено и Черно

Експонатът е поредното изделие, което не е точно изчислителна техника, каквато е темата на музея, но има отношение към телекомуникацията, освен това екземплярът е чисто нов, затова не се сдържах и стана част от сбирката. Обърнете внимание на годината - 1976! Една реликва от времето когато е мислено как да бъдат обслужени максимум на брой пациенти, без да е необходимо откриването на многопрофилни болници по селата. Достатъчна е била телефонна или радиовръзка. Спестените разходи по транспортиране на пациенти без опасност за живота или навременното оказване на медицинска помощ, преглед и изпращане към кардиологична болница на спешните случаи показват едно мащабно мислене...
Устройството е направено максимално компактно, поставено в куфарче тип "дипломатическо", но с намалени габарити. Не бях виждал такова, дори тестерите на ИЗОТ са поставени в стандартно - очевидно е произвеждано по заявка, което предполага мащабно производство. Батерията също е интересна, ползвана е в радиостанциите на Народната Милиция, аналог на Сименс.

Цитат от документацията, правописът е запазен:

"Апарат за предаване на електрокардиограми по телефон или радио Телекард - предавател и приемник

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Предавателят и приемникът "Телекард" са предназначени за предаване и приемане чрез телефонна връзка, или чрез използуване на радиостанция на електрическите сигнали на сърцето на пациент (ЕКГ) до специализиран център за квалифицирана кардиологична консултация.

Апаратите "Телекард” се използват за получаване на електрокардиографическа консултация в участъковите здравни служби, службите за бърза помощ, отделенията за интензивна терапия и навсякъде в мрежата на здравеопазването, където е необходимо електрокардиографско обслужване на населението.

Апаратите "Телекард" и системата за телеметрична ЕКГ консултация дават възможност на лекаря от широката практика да получи бързо и квалифицирана консултативна помощ при редица сърдечно-съдови заболявания и състояния. Системата за телеметрична ЕКГ консултация доближава квалифицираната медицинска помощ до населението и в най-отдалечените райони, подобрява мероприятията на спешната помощ при сърдечносъдовите заболявания и разширява диагностичните и терапевтични възможности на лекарите от периферната здравна мрежа. Улеснява се периодичния ЕКГ контрол и наблюдение на диспансеризираните болни със сърдечно съдови заболявания, както и провеждането на широк профилактичен ЕКГ скрининг на определени контингенти от населението.

Предавателят преобразува сърдечните биотокове на пациента в честотно-модулиран сигнал, който се предава от акустичен излъчвател. От там сигналът постъпва в микрофона на телефонната слушалка /респективно радио/ за предаване по телефонната линия /радиолиния/.

Приемникът, намиращ, се в кардиологичния консултативен център, усилва и демодулира приетия по телефонната линия /радио/ сигнал и дава изходен сигнал, който съответствува на оригиналния електрокардиографски образ. Към приемащото устройство може да се включи електрокардиограф, осцилоскоп или магнитофон.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Bug на предаването: честотна модулация
Носеща честота: 1500 Hz
Максимална девиация: ± 300 Hz
Максимален Входен сигнал: ± 5 mV
Входно съпротивление на предавателя: ≧4,5 МР
Отвеждания: 1 mV, I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1-6
Коефициент на подтискане на синфазния сигнал: ≧60 dB
Връзка на предавателя с телефонната гарнитура - акустична
Връзка на приемника с телефонната линия - директна /електрическа
Обща амплитудно-честотна характеристика за ЕКГ-сигнал 0,2 до 100 Hz при 3 dB
Изходи на приемника:
а/ за електрокардиограф;
б/ за осцилоскоп."

Имайки предвид дизайна, както и рекламната листовка, изделието си е направо на световно ниво.
Издирвам информация какво се е случило с този апарат и какъв практически прием е имал сред лекарите, както и дали е бил успешен в международен план.