Принтер ИЗОТ 0230 М1

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 21 август 2019
Последна редакция: 28 юли 2024 (добавка в текста и нови снимки)


Състояние Отлично

Показан
за първи път
Няма информация. Попаднах на документи, където чертежите са датирани към 29.06.1982 г.

Години
на производство
Няма информация. Нашият експонат е от 1986г.

Произведени
бройки
Няма информация.
Притежавам документ от 16.07.1986 г., описващ машина №10716

Производител „ЗПМ" — Пловдив (Завод за Пишещи Машини)

Захранване 220 V

Размер и тегло 630 х 395 х 284 мм, до 25 кг

Цвят Бял основен и каки зелен допълнителен с черни ръкохватки

Принтер ИЗОТ 0230 М1
Принтерът или както се е наричал тогава, Изходното Печатащо Устройство ИЗОТ 0230 M1 е производ­ство на Завода за пишещи ма­шини — Пловдив. Както твърди документацията към него, " Предназ­начен за използване в технически средства ЕИМ EC (Електронно Изчислителни Машини по номенклатура ЕС), СМ и други, като съставен модул за отпечатване на буквено-цифрова и графична информация."

Принтерът ИЗОТ 0230 М1 работи с гъвкав печатащ диск („маргаритка“), който дава възможност за отпечатване на 96 различни знака. ИЗОТ 0230 М1 е окомплектован с три вида „маргаритки“ със следните набори от символи:
Кирилица — главни и ре­довни букви
Латиница — главни и ре­довни букви
Кирилица и латиница — само главни букви
Това, което не е споменато в документацията на принтера е, че е възможно използването на „маргаритки“, произведени от фирма „Диабло“ за обогатяване на използвани­те шрифтове.

Принтерът се включва директно към ИЗОТ 1031С, който има вграден контролер. Какво обаче е трябвало да направят притежателите на други компютри, например Правец 82? Трябвало е да се обърнат към ПСП „Техноснаб“ — Пловдив. Неговата районна пласментна база за изчислителна и орга­низационна техника по жела­ние на клиентите е можела да достави принтера, окомплектован с необходимата интерфейсна платка за включване към ПК Правец 82. Контролерът е произвеждан също в Завода за пишещи машини и цената му е била 130 лева. ПСП „Техноснаб“ — Пловдив, осигурявал необходимия контролер и на свои клиенти, закупили принтери от тях през някоя предишна година, но без него.

Деловите контакти се установявали на адрес:
ПСП „Техноснаб“ — Пловдив
ул. „Асеновградско шосе“ (непосредствено до завода за пишещи машини)
телефони: 3-23-24 и 3-32-35

Сервизното обслужване в гаранционен и извънгаранционен срок се е извършвало от завода-производител.

ТЕХНИЧЕСКИ ПА­РАМЕТРИ:
Средна скорост на печа­тане — 30 знака в секунда
Максимална ширина на хартиената лента — 380 мм
Програмируема стъпка между отпечатваните символи
Програмируемо междуредово разстояние
Отпечатва до 5 екземпля­ра с възможност за двупосо­чен печат

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.