Плотер Микроника П841

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 18 август 2020
Последна редакция: 18 август 2020


Състояние Добро

Показан
за първи път
Няма информация

Години
на производство
Няма информация

Произведени
бройки
Няма информация

Производител Завод за пултове и клавиатури Габрово

Захранване 220 +22, -33V; 50 Хц ± 1 Хц; 400 Вт

Размер и тегло шир 1425 х вис 1200 х дълб 350 мм (600 мм с колелата), 80 кг

Цвят Бежов с черна престилка

Плотерът Микроника П841 е графично периферно устройство предназначено за извеждане на графична и буквено-цифрова информация от мини и микроизчислителни машини и настолни системи и др, върху чертожен лист.
Haмира широко приложение в мaшиностроенето, електрониката, геодезията и картографията.

Изчертаването е с 8 броя флумастери, разположени в револверно магазинно устройство. Изборът на писец се извършва автоматично. Свързването на плотера се осъществява посредством стандартен интерфейс RS232C с мини и микрокомпютри, станции и настолни системи за проектиране.

Технически данни:

Работна площ: 841 х 1189 мм (формат А0)
Брой писци: 8
Скорост на изчертаване: до 600 мм/с
Точност: ± 0,05 мм ±0,2%
Резолюция: 0,025 мм
Повтаряемост: ± 0,05 мм при един писец
                          ± 0,15 мм при смяна на писците
Захващане на хартията: вакуумно
Интерфейс: последователен RS232C
                     скорост на предаване на данни 9600 бит/с
                     паралелен IЕЕЕ - 488
Режими на работа: автономен (offline)
                                 дистанционен (online)
Работна температура: от +5о до +40о С
Относителна влажност: от 40% до 80%

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.