Перфокарта

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 7 февруари 2020
Последна редакция: 7 февруари 2020

Перфокартите са били единственият начин за въвеждане на информация при първото поколение компютри. Има различни видове и размери за различни приложения (започвайки от 18 век при тъкачните станове), но при компютрите се налага стандартът на IBM - 12 реда и 80 колони, като всяка перфорация представлява отбелязан един бит от двоичната система. Размерите на картите са 7 3/8 х 3 1/4 инча.
В България са използвани масово до около средата на седемдесетте.

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.