МСПДМЛ ИЗОТ ЕС9003

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 22 август 2019
Последна редакция: 22 август 2019


Състояние Отлично. Издирват се компонентите посочени по-долу.

Показан
за първи път
Няма информация.

Години
на производство
Няма информация. Предполагаемо 1978-1982г.

Произведени
бройки
Няма информация.

Производител Завод "Електроника" София (Мониторът е производство на завод "Ворошилов" София)

Захранване  

Размер и тегло  

Цвят Пултът се състои от бяло черен монитор и черно-бяла клавиатура

МСПДМЛ (Многопултова Система за Подготовка на Данни на Магнитна Лента) е предназначена за въвеждане, проверка, корекция, актуализация и запис на данни върху магнитна лента.
Системата предоставя на ползващите я ефектна и икономична възможност за подготовка на данни върху магнитна лента за нуждите на обработката на информацията за широка гама изчислителни устройства.

Предназначена е за замяна на перфораторите и контролните устройства за перфокарти или на кодиращите устройства за запис върху магнитна лента, а също така и на всяко устройство, предназначено за съставяне или подготовка на информация.
Данните се въвеждат от клавишно-дисплейни пултове в диска. След завършването на всички запланувани обработки данните се пренасят върху магнитната лента. За разлика от другото оборудване за подготовка на данни, всички ръчни операции - въвеждане, смятане, поправяне и актуализиране се провеждат на едни и същи пултове, чийто брой може да достигне 16. Освен това, всеки оператор може да работи независимо или съвместно с другите оператори над една и съща задача или над различни задачи.
Системата се управлява комплексно от ЕИМ с помощта на стандартни програмни средства. Формирането на въвежданата информация, контролирането на реалното време, автоматизирането на някои действия на оператора, автоматичното поставяне на идентификаторите и други възможности на системата, реализирани от програмното осигуряване, облекчават работата на операторите и увеличават производителността при събиране на данните.
Многопултовата система ЕС9003 увеличава производителността на операторите с 20 до 50% в сравнение с производителността, получена при периферното оборудване.

Системата намира приложение за първоначална подготовка на данни в изчислителни центрове, министерства, банки, стопански обединения, заводи, селскостопански предприятия, транспортни предприятия и други клонове на народното стопанство
Системата осигурява проверка на записаната върху магнитен диск информация чрез повторно въвеждане на информацията и индициране на откритите грешки; коригиране на записаната върху магнитен диск информация; прехвърляне на информация от магнитен диск върху магнитна лента; обмен на служебна информация между ЕИМ и пултовете за въвеждане; събиране на статистическа информация за работата на отделните пултове за въвеждане с цел коригиране на работата на операторите.

Основна конфигурация:
- Малка изчислителна машина ИЗОТ 0310 (ЕИМ) с оперативна памет 32К (12 битови думи) и цикъл на паметта 2 мс
- Пулт за управление ИЗОТ 0232 - 30 знака/сек
- Минилентово устройство ИЗОТ 5003 - 800 ВРI (32 бит/мм); 9 пътечки
- Клавиатура и монитор ВКП 171

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.