Интерхром 1 - микропроцесорен изчисляващ интегратор

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 24 юли 2019
Последна редакция: 24 юли 2019
​​​​​​​
Вижте повече за нашия експонат тук


Състояние Практически нов

Показан
за първи път
Няма информация

Години
на производство
Експонатът е произведен през 1989 година. Въз основа на серийни номера, които съм виждал предполагам, че е произвеждан в периода 1988 (или 1987) до 1990

Произведени
бройки
Неизвестни.
През ръцете ми премина № 2388 от 1990г. Виждал съм и номер 2570 от 1990 година, затова приемам, че има поне толкова.
П.П. По-късните екземпляри закономерно са в копуси от 8С - прилагам снимка.

Производител завод "Аналитик" (Михайловград, днес Монтана)

Захранване 220 В

Размер и тегло 450 х 500 х 140 мм, < 10 кг

Цвят Двуцветно - зеленикави ламарини и корпус охра

Предназначение
Представлява едноканална микропроцесорна изчислителна система за прецизна обработка на хроматогравски данни. Интеграторът осъществява с много голяма точност и повтаряемост измерване и разделение на площите на всички видове хроматографски пикове, сравнение с калибровани такива и определяне на концентрациите, в зависимост от използвания аналитичен метод.

Системата се характеризира с високи измерващи и изчисляващи способности в съчетание с голяма гъвкавост при обработка на данните, лесна употреба и ниска цена.

Технически характеристики

Входен сигнал ± (-0,01÷1) В
Динамичен диапазон 106
Нелинейност 0,1%
Чувствителност 1 Хц/мкВ
Входно съпротивление > 10 МОм
Основна честота на прочитане 20 Хц
Брой анализирани пикове до 250
Дължина на хроматограмата до 55 минути
Брой канали 1
Брой калибровани пикове до 100
Линеен и логаритмичен делител коеф. на деление от 1 до 1024;
1 В входен сигнал остава в рамките на 2 МВ

Начин на работа
- Оперативното определяне на състава и концентрацията на различните вещества се извършва на практика без ръчен труд.
- Системата може да управлява автоматични дозатори по произволна програма, зададена от оператора.
- Може да работи с абсолютно всички съвременни хроматографи.
- Автоматично адаптира параметрите на обработката към параметрите на хроматографа.
- Възможна е принудителна промяна на параметрите по зададена от оператора програма.
- Възможност за разделяне на неразделени пикове по задание на оператора или в автоматичен режим.

Общи характеристики

Габарити 450 х 500 х 140 мм
Тегло < 10 кг
Захранване 200 В, 50 Хц
Потребявана мощност < 50 ВА