Елка 98 каса

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 12 май 2021
Последна редакция: 12 май 2021

Благодаря на Добролюб Пешин за предоставеното изображение на прототипа.


Състояние Много добро. Търси се ръководството за работа.

Показан
за първи път

Година на проектиране: 1981
Показана за първи път на Пловдивски панаир през 1982.
Дизайн: Централен институт за промишлена естетика - София
Дизайнери: Добролюб Пешин и Александър Василев
Награда „Златни ръце" за 1982 г.


Години
на производство
В производство от 1982 (непотвърдено). Експонатът е от 1989 г.

Произведени
бройки
Няма информация. Нашият експонат е с №104487

Производител Оргтехника Силистра

Захранване 220V (+10% -15%), 50±1 Хц

Размер и тегло 410 х 480 х 490 мм, 16 кг

Цвят Основа и клавиатура кафяво, корпусът е в цвят охра.

Електронно-регистрираща каса, предназначена за заведенията за обществено хранене.

Цитат от рекламна листовка на Оргтехника Силистра, предоставена от COMPU Plovdiv

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Позволява едновременна работа на 6 обслужващи бригади, количествен и стойностен контрол на 322 асортимента;
Групиране на асортиментите на 4 групи с цел отчитане на оборот по вид обслужване;
Програмиране процент отстъпка и процент добавка.
Елка 98 има три режима на работа:
Програмен - за програмиране на цена, проценти и т.н.;
Натрупващ - за натрупване и съхранение на всички постъпления;
Служебен - за контрол на различните обороти на касата, с възможност за четене и разпечатване на регистрите.
Край на цитата.

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.