ЕЛКА 81 каса

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 29 юли 2019
Последна редакция: 29 юли 2019


Състояние Много добро. Търси се ръководството за работа.

Показан
за първи път

Показана за първи път на Пловдивски панаир през 1979.
Показана на Познански панаир (Полша) през 1982.
В производство от 1983 (непотвърдено)
Дизайн Добролюб Пешин и Александър Василев. Първа награда за дизайн на международна изложба "Светът на предметите", Бърно, 1982.


Години
на производство
Няма информация. Нашият експонат е от 1988 г.

Произведени
бройки
Няма информация. Нашият експонат е с №110339

Производител Оргтехника Силистра

Захранване 220V (+10% -15%), 50±1 Хц

Размер и тегло 460 х 400 х 180 мм, 17 кг

Цвят Какао с кафяво + метално оранжево касово чекмедже с пластмасови разделители и щипки.

Цитат от рекламна листовка на Оргтехника Силистра, предоставена от COMPU Plovdiv
(Оригиналният правопис запазен)
"Електроннорегистрираща каса за масово ползуване в търговската мрежа. Обслужва се лесно и изпълнява при висока степен на точност всички функции на касовите регистрации. Създадена е на база МОС - интегрални схеми от микропроцесорната фамилия  СМ 600. Нейната памет осигурява 720 часово запазване на на информацията след изключване на захранването.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
разполага с три натрупващи регистри за стойността на реализираните продажби, един регистър за сумиране на стойността на върнатия амбалаж, осем-разредна зеленосветеща индикация с десетична запетая, фиксирана във втория разред;
извършва натрупване, сторниране, войдиране, начисляване, процентни надбавки, отстъпки и начисляване такси;
дава възможност за три режима на работа - сумиращ и два служебни, като всеки от тях се задействува със собствен кодиращ ключ; в служебните режими са включени отчитане  и нулиране на сумиращите регистри;
позволява едновременно отпечатване на две ленти - бонова и контролна;
при препълване на сумиращия регистър се задейства специална блокировка; звуков сигнал съпровожда правилно извършена операция."
Край на цитата.

Цитат от стара брошура, превод от английски:
"Касовият апарат съчетава най-необходимите функционални възможности за посрещане на най-високите клиентски изисквания за функционалност и ергономия. Удобната и лесно достъпна клавиатура, безшумният печат и двата дисплея (по един за оператора и за клиента) са създадени за бърза, приятна и безупречна работа.
Елка 81 осигурява необходимия минимум информация за работа на малки до средни търговски обекти - три/четири регистъра за три/четири групи продукти или отделни щандове, дефинирани от потребителя, един нулиращ регистър, два регистъра за официално въвеждане и извеждане на суми, информация за сумата на продажбите и броя клиенти, автоматично пресмятане на стойностите или продажба с отстъпки, както и начисляване на данък. Информацията се запазва за 700 часа, благодарение на вградената батерия. Нещо повече, автоматичната блокировка осигурява правилното функциониране на апарата, предотвратявайки възможни повреди от препълване."

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.