ЕЛКА 59

Не е експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 7 август 2019
Последна редакция: 7 август 2019


Състояние Търси се

Дизайнери Добролюб Пешин, Боряна Главлешка и Александър Василев

Показан
за първи път
Пловдивски панаир 1976. Там дизайнът печели награда "Златни ръце".

Години
на производство
1976 до?

Произведени
бройки
Няма информация.

Производител Оргтехника Силистра

Захранване 220V, 16,5VА

Размер и тегло 305 х 235 х 82 мм; 2,4 кг ( същите като на ЕЛКА 53 + 20 мм във височина (средният черен пояс)

Цвят Корпус - бяло, вариант - червено; детайл клавиатура - черно

Снимката на бялата Елка (прототип) е любезно предоставена от Добролюб Пешин.

Разработена от ЦИИТ и Оргтехника
Инженерно-конструкторски колектив:
ЦИИТ: к.т.н. инж. Владимир Чилов, инж. Мариана Стоянова, инж. Александър Тренев, Людмил Симов, Донка Петрова, Стоян Паликарев.
ОРГТЕХНИКА: инж. Румен Райчев, Петър Колев.
Година на проектиране: 1975

ЕЛКА 59 е програмируем електронен калкулатор, предназначен за разнообразни инженерни и научни изчисления с приложен характер

Извършва следните операции: събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване, коренуване, реципрочна стойност, събиране и изваждане в памети. Притежава 128-стъпкова програмна памет.

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.