ЕЛКА 50

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 9 октомври 2019
Последна редакция: 9 октомври 2019


Състояние Добро

Показан
за първи път
1974 г. на изложбата "Дизайн в машиностроенето" в София и на Пловдивски панаир рез същата година. Дизайн: Добролюб Пешин, Боряна Главлешка и Александър Василев.

Години
на производство
1975 г. до ?

Произведени
бройки
Няма информация.

Производител Оргтехника Силистра

Захранване 220V, 8VА

Размер и тегло 170 х 253 х 55 мм; около 2 кг

Цвят Основа на клавиатурата - черна
Клавиши - черни с бяла графика
Корпусите на модели 50, 51 и 53 са произвеждани в следните цветове:
Бял, Червен, Зелен, Жълт, Светло сив и Тъмно сив

По спомени на г-н Пешин, моделна гама серии 50, 51 и 53 са проектирани през 1973 година, а производството е започнало през 1974 г. През 1975 година получават награда за дизайн на Съюза на българските художници.
Г-н Пешин беше любезен да предостави английска рекламна листовка на калкулатора от седемдесетте години, където се вижда марката на фирмата, поръчала калкулатора, както и неговата цена по това време.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО
Настолен електронен калкулатор с 12-разреден дисплей.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Калкулаторът има следните възможности: извършва аритметичните операции: събиране, изваждане, умножение, деление. Умножение с постоянен множител и деление с постоянен делител. Изчисление на процент, натрупване в свободна памет.
Брой на разрядите - 12.
Брой на аритметичните регистри - 3.
Десетична точка - плаваща, с функция закръгление.

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.