Елка 131

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 30 ноември 2020
Последна редакция: 30 ноември 2020


Състояние Много добро.

Показан
за първи път
Няма информация

Години
на производство
1974 - до? Нашият жълт експонат е произведен на 4.12.1978 г. и е с номер 806488.

Произведени
бройки
Няма информация

Производител Оргтехника Силистра. Цена в края на 1970-те: 160 лв. Цена Кореком: 19 щатски долара.

Захранване батерии или адаптер

Размер и тегло 136 х 70 х 30 мм, 130 грама

Цвят Жълт, оранжев и ?

В началото на 70-те години на миналия век, България прави сериозен пробив на пазара на джобни калкулатори. Серията включва няколко модела с различни функции, дисплеи и чипове. Явно различните модели са предлагани на различни пазари, защото не всички могат днес да бъдат намерени в България и се наложи да си внеса от чужбина. Повече информация за разликите може да видите тук.
Предлагани са в пластмасова кутия и текстилен защитен калъф. В течение на годините и моделите, калъфите са с различен тип закопчаване - има с цип, както и копче "тик-так". Заради копчето, при закопчаване е наранявана алуминиевата бленда отпред. Трудно се намира екземпляр без увреждане. Адапторът се е предлагал срещу допълнително заплащане. Имах късмета да попадна на комплектен, макар и малко увреден екземпляр, но затова пък с пълната документация. От нея научаваме, че в магазин Кореком цената е била 19 долара (трудно се чете), докато адапторите са били свободно достъпни в "народния" магазин срещу 13 лв.

Част от описанието в инструкцията на калкулатора, която може да свалите по-долу или от секция "Библиотека":

ЕЛКА 131
УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА
Въведение:
Електронният калкулатор Елка 131 с широките си възможности, голяма скорост на изчисление и висока надеждност, решава задачи присъщи на по-големи и скъпи устройства. Простото обслужване гарантира лека и приятна работа. Миниатюрните размери и тегло го правят лесно преносим. Калкулаторът работи с цели и дробни числа в режим на плаваща и фиксирана на второ място десетична точка. Индикацията е изпълнена на луминисцентна лампа. Всички цифри се изписват лесно и четливо, което изключва възможността за погрешно прочитане на индицираното число.
Има възможност за индициране на знак "минус”, "заета памет" и "препълване". Незначещите нули на индицираното число се блокират, с което се осигурява по-голяма яснота и четливост. Умножението и делението с константа се извършва напълно автоматично, като при умножение множителят, а при деление делителят се запомнят като константа.
Захранването на калкулатора може да се осигури с четири батерии по 1,5V; акумулатори четири по 1,5V или мрежов адалтор 220/110V - 6V. Спадането на захранващото напрежение под 4V се индицира със светване на запетаи на индикацията. При този случай е необходимо да се заменят батериите или да се заредят акумулаторите.

УКАЗАНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
За да се осигури нормална работа на калкулатора е необходимо да се спазват следните правила:
Да не се допуска работа на калкулатора при температура на околната среда по-ниска от 0°С и по-висока от 40°С.
При светене на всички запетаи от индикацията трябва да се преустановят изчисленията и да се сменят батериите (да се заредят акумулаторите).
Калкулаторът не трябва да се поставя близо до отоплителни тела, да не се излага на слънце.
При почистване - да не се използват химически разтворители.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Действия:
Събиране, изваждане, деление, умножение, умножение (деление) с постоянен множител (делител), повдигане на степен, коренуване, повдигане на квадрат, изчисляване на реципрочна стойност, размяна съдържанието на регистрите (х-у; х-М), смяна на знака, натрупване на резултати и числа в паметта, получаване на резултати с плаваща и фиксирана десетинна точка.
2. Разрядност:
2.1. Индикация: 8 разряда;
2.2. Събиране и изваждане: 8p±8p = 8р;
2.3. Умножение: 8р х 8р = 8р;
2.4. Деление    : 8р : 8р = 8р;
3. Аритметични регистри:    три;
4. Свободна памет: един    регистър;
5. Десетична точка:
5.1. Плаваща запетая;
5.2. Фиксирана на второ място;
6.Индикация:
6.1. Препълване след операция;
6.2. Знак „минус“;
6.3. Изтощена батерия ;
7. Нулиране:
7.1. Автоматично нулиране на всички регистри при включване на захранващото напрежение;
7.2. Нулиране на индикационния регистър при въвеждане на първа цифра;
7.3. Нулиране на всички регистри с изключение на паметта подредством клавиш С;
7.4. Нулиране на паметта посредством клавиш F и С;
8. Скорост на аритметичните операции:
8.1. Събиране и изваждане: ≦ 100ms
8.2. Умножение: ≦ 150ms
8.3. Деление: ≦ 250ms
9. Захранване:
9.1. Автономно;
9.2. Мрежово - посредством мрежов адаптер 220/110 - 6V;
10. Размери - (136 х 70 х 30) мм;
11. Тегло - 200 гр;
12. Консумация - по-малко от 1VA;
13. Работен температурен интервал - 0°С до 40°С

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.